ایرانیان کانادا

ایرانیان کانادا

ایرانیان کانادا | ایرانیکا یکی از مهم‌ ترین خصوصیات فرهنگی که ایرانیان کانادا باید درباره ی زندگی در کانادا بدانند، حساسیت بالا نسبت به رعایت نظم و حفظ فضای شخصی است. در این کشور به حفظ حریم شخصی اهمیت زیادی داده می شود و در نتیجه باید از بحث در مورد میزان دستمزد افراد، زندگی…