cities ABC

cities ABC cities ABC شهرهای برتر جهان را در یک لیست، رتبه بندی و به هم متصل می کند. این سایت بزرگترین فهرست جهانی تا ۱۰۰۰ شهر را ارائه می دهد و آنها را بر اساس ابعاد زیرساخت شهرهای هوشمند و پایداری رتبه بندی می کند. این سایت به دنبال اطلاع رسانی و توانمندسازی شهروندان…

HedgeThink

HedgeThink HedgeThink  یک مکان ملاقات دیجیتال برای مدیران صندوق و سرمایه گذاران در سراسر جهان است. تمرکز ما کاملا بر رهبری فکری، فناوری و اینکه صنعت به کجا می‌ رود است. HedgeThink  با تشویق شفافیت، و تقویت گفتگو بین صندوق های تامینی و سرمایه گذاران معتبر، جایی است که هر کسی که علاقه مند به…

traders DNA

traders DNA traders DNA یک پلت فرم دیجیتال و رسانه اجتماعی پیشرو برای معامله گران و سرمایه گذاران است. traders DNA منابع برتر را برای آموزش تجارت و سرمایه گذاری، منابع دیجیتال برای امور مالی شخصی، تجزیه و تحلیل بازار و راهنمای تجارت رایگان ارائه می دهد. traders DNA اطلاعات، داده ها، تجزیه و تحلیل…