برنزی

2/750/000تومانماهانه / تومان
 • درصد موفقیت کلمات ۹۹ درصد
 • مناسب کسب و کار شرکتی
 • سختی کلمات تا ۵ درصد
 • اصلاح ارورهای ساختاری
 • اصلاح اسپمینگ محتوا
 • بازنویسی متا/ سایت مپ / روبوت
 • تهیه رودمپ محتوایی
 • تهیه استراتژی کلمه کلیدی
 • آنالیز با Searach Consol
 • حذف سابقه سیاه و اسپم سایت
 • آنالیز با Screaming Frog
 • آنالیز با Gtmetrix
 • کنترل و ادیت WWW / URL
 • رعایت اصول اسکیما و OG
 • اوپتیمایز و اصلاح تصاویر

نقره ای

3/500/000تومانماهانه / تومان
 • درصد موفقیت کلمات ۹۵ درصد
 • مناسب کسب و کار فروشگاهی
 • سختی کلمات تا ۱۰ درصد
 • اصلاح ارورهای ساختاری
 • اصلاح اسپمینگ محتوا
 • بازنویسی متا/ سایت مپ / روبوت
 • تهیه رودمپ محتوایی
 • تهیه استراتژی کلمه کلیدی
 • آنالیز با Searach Consol
 • حذف سابقه سیاه و اسپم سایت
 • آنالیز با Screaming Frog
 • آنالیز با Gtmetrix
 • کنترل و ادیت WWW / URL
 • رعایت اصول اسکیما و OG
 • اوپتیمایز و اصلاح تصاویر
 • تولید محتوا 20 محتوا در سال
 • بازنگری لندینگ پیج ها
 • دارای استراتژی لینک سازی
 • بلاگ مارکتینگ اصولی
 • شرایط پرداخت ماهانه / اقساطی
 • مدت زمان بهینه سازی ۸ ماه

طلایی

4/250/000تومانماهانه / تومان
 • درصد موفقیت کلمات ۹۰ درصد
 • مناسب کسب و کار رقابتی
 • سختی کلمات تا ۲۰ درصد
 • اصلاح ارورهای ساختاری
 • اصلاح اسپمینگ محتوا
 • بازنویسی متا/ سایت مپ / روبوت
 • تهیه رودمپ محتوایی
 • تهیه استراتژی کلمه کلیدی
 • آنالیز با Searach Consol
 • حذف سابقه سیاه و اسپم سایت
 • آنالیز با Screaming Frog
 • آنالیز با Gtmetrix
 • کنترل و ادیت WWW / URL
 • رعایت اصول اسکیما و OG
 • اوپتیمایز و اصلاح تصاویر
 • تولید محتوا ۳۰ عدد در سال
 • بهینه سازی لندینگ پیج ها
 • دارای استراتژی لینک سازی
 • بلاگ مارکتینگ اصولی
 • شرایط پرداخت ماهانه / اقساطی
 • مدت زمان اجرایی ۱۲ ماه
 • آنالیز با Alexa
 • آنالیز با MOZ
 • آنالیز با Analytic

الماسی

5/000/000تومانماهانه / تومان
 • درصد موفقیت کلمات ۸۰ درصد
 • مناسب کسب و کار سازمانی
 • سختی کلمات تا ۳۰ درصد
 • اصلاح ارورهای ساختاری
 • اصلاح اسپمینگ محتوا
 • بازنویسی متا/ سایت مپ / روبوت
 • تهیه رودمپ محتوایی
 • تهیه استراتژی کلمه کلیدی
 • آنالیز با Searach Consol
 • حذف سابقه سیاه و اسپم سایت
 • آنالیز با Screaming Frog
 • آنالیز با Gtmetrix
 • کنترل و ادیت WWW / URL
 • رعایت اصول اسکیما و OG
 • اوپتیمایز و اصلاح تصاویر
 • تولید محتوا ۱۰۰ عدد در سال
 • بهینه سازی لندینگ پیج ها
 • دارای استراتژی لینک سازی
 • بلاگ مارکتینگ اصولی
 • شرایط پرداخت ماهانه / اقساطی
 • مدت زمان اجرایی ۱۲ ماه
 • آنالیز با Alexa
 • آنالیز با MOZ
 • آنالیز با Analytic
 • افزایش ترافیک دایرکتوری
 • مانیتورینگ با Power Suite
به این [نوشته] امتیاز دهید.