تعرفه مشاوره بازاریابی و فروش

تعرفه مشاوره بازاریابی و فروش

تعرفه مشاوره بازاریابی و فروش مشاوره بازاریابی و فروش به تدوین و پیاده سازی برنامه ها و استراتژی های بازاریابی برای کمک به صاحبان کسب و کارها برای فروش محصولات و خدمات کسب و کارها می پردازد. یک  مشاور بازاریابی باید با انتخاب استراتژی مناسب، جامعه ی هدف را به درستی شناسایی کرده و راه…