اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال از زبان یاشا سازمند

اقتصاد دیجیتال (Digital Economy)  به قلم یاشا سازمند اقتصاد دیجیتال با توجه به توسعه ابزارهای دیجیتال و محبوبیت و فراگیر شدن آنها به انقلاب صنعتی چهارم ملقب شده است. بحث دیجیتال شدن و اصطلاحات زیر بحث روز دنیا است و به نظر موضوع اول آینده خصوصا در حوزه کسب و کار نیز خواهد بود. اقتصاد…