گردشگری سلامت در گیلان

گردشگری سلامت در گیلان

گردشگری سلامت در گیلان گردشگری سلامت در گیلان پیشرفت خوبی داشته است. امروزه افراد زیادی از کشورهای اطراف و همسایه برای انجام خدمات پزشکی به ایران می آیند. استان گیلان یکی از استان هایی است که ظرفیت و بستر مناسبی را برای جذب توریسم پزشکی دارد. در صورتی که فردی برای دریافت خدمات پزشکی از…