صادرات

صادرات چیست ؟

صادرات چیست؟ طبق تعریف، صادرات تابعی از تجارت بین المللی است که در آن کالا تولید شده در یک کشور برای فروش یا تجارت در آینده به کشور دیگری منتقل می شود. صادرات بخش حیاتی اقتصاد کشورها ها محسوب می شود، چرا که فروش کالاها به سایر کشورها  به تولید ناخالص ملی می افزاید. یکی…