دانلود رایگان طرح توجیهی با فرمت ورد

دانلود رایگان طرح توجیهی با فرمت ورد

دانلود رایگان طرح توجیهی با فرمت ورد در نوشتن یک طرح توجیهی در قدم اول باید یک خلاصه ی کوتاه از کسب و کار مورد نظر ارائه دهیم. در این خلاصه باید مواردی همچون پیشینه ی آن کار، خدمات آن، مشتریان هدف و خدمات و محصولات ارائه شده ذکر شوند. طرح توجیهی به ‌منظور یافتن…