دانلود رایگان طرح توجیهی خام با فرمت ورد

دانلود رایگان طرح توجیهی خام با فرمت ورد

دانلود رایگان طرح توجیهی خام با فرمت ورد طرح توجیهی باید اهداف یک کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان نماید تا به این ترتیب راه رسیدن به آنها نیز مشخص شود. این بیان باید به ‌گونه‌ ای باشد که سرمایه ‌گذاران یک کسب و کار مفهوم دقیق را متوجه شده و…