سلام گوگل

سلام گوگل

سلام گوگل گوگل خدمات گسترده ای را ارائه می‌دهد و ما را به استفاده از تکنولوژی به صورت همه جانبه سوق می‌دهد. البته خود گوگل می‌گوید که به حریم شخصی افراد احترام می‌گذارد. جدا از بحث امنیت قصد داریم به معرفی سلام گوگل یا سلام گوگل خوبی بپردازیم و در مورد دستیار گوگل یا به…