فرم خام طرح توجیهی رایگان word

طرح توجیهی رایگان pdf

طرح توجیهی رایگان pdf طرح توجیهی گزارشی است که توجیه‌ پذیری یک طرح برای راه اندازی یک کسب و کار را در ابعاد مختلف از قبیل ابعاد بازار، بعد فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می ‌دهد. طرح توجیهی که همچون سندی آماده ی ارایه به بانک است به توضیح نحوه ی برآورد…