مدیر عامل باشگاه ملوان

مدیرعامل باشگاه ملوان

ناخدا رشید سازمندناخدا بازنشسته، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سابق باشگاه ملوان بندر انزلی، مشاور عالی مدیریت پر سابقه ترین و پر افتخار ترین مدیر عامل باشگاه ملوان بندر انزلی کیست؟ناخدا رشید سازمند ناخدا رشید سازمند حدود ۱۹ سال به عنوان سرپرست و مدیر عامل باشگاه ملوان بندر انزلی خدمت نمود. ایشان ناخدا یکم…