آیلتس برای مهاجرت

آیلتس برای مهاجرت به انگلستان

نمره ی آیلتس برای مهاجرت به انگلستان نمره ی آیلتس برای مهاجرت به انگلستان آیتمی بسیار مهم است. آزمون آیلتس همان International English Language Testing system می باشد. این عبارت به معنای سیستم جهانی ارزیابی زبان انگلیسی است؛ و یکی از معتبر ترین آزمون های زبان انگلیسی در دنیاست. داشتن نمره ی آیلتس برای مهاجرت…