هزینه نگهداری سایت

هزینه نگهداری سایت

هزینه نگهداری سایت چقدر است؟ هزینه نگهداری سایت تنها مربوط به راه اندازی اولیه سایت و ایجاد آن نیست. برای این که یک سایت طراحی و پیاده سازی کنیم باید برای هزینه نگهداری سایت و آنلاین بودن آن نیز برنامه ریزی کنیم. این هزینه ها شامل هزینه هایی مانند پشتیبانی ، تبلیغات ، محتوا ،…