گروه مکالمه انگلیسی در واتساپ

گروه آموزشی مکالمه انگلیسی در واتساپ

حداقل مبلغ شهریه یک میلیون و هشتصد هزار تومان 18.000.000 ریال برای ۱۰ جلسه (یک ترم آموزشی)توجه داشته باشید کلاس های استاد سازمند بصورت خصوصی برگزار می گردد. و فقط زبان آموزانی که تعیین سطح شده اند و به حد متوسط رسیده اند می توانند در کلاس های گروهی بین الملل شرکت نمایند. استاد یاشا…