استخدام مدیر سایت دورکاری

استخدام مدیر سایت دورکاری

استخدام مدیر سایت دورکاری مدیر سایت یا وب مستر کسی است که وظیفه ی نگهداری از وب سایت را بر عهده دارد. مدیران سایت باید وب سایت های تحت نظارت شان را به طور دقیق کنترل نمایند و اطمینان داشته باشند که این وب سایت ها به درستی کار می کنند. نظارت بر اینکه وب…