لهجه ی بریتیش زیباترین لهجه انگلیسی

لهجه ی بریتیش

لهجه ی بریتیش چگونه با لهجه ی بریتیش صحبت کنیم؟ شاید بارها شنیده باشید که دیگران می گویند:”آنها لهجه ی بریتیش دارند!” یا “آنها با لهجه ی بریتیش صحبت می کنند.”نکته اینجاست که لهجه های بریتانیایی بر اساس منطقه ی جغرافیایی بسیار با هم تفاوت دارند. گاهی حتی لهجه از یک روستا به روستایی دیگر…