مشاور مارکتینگ

مشاور مارکتینگ به چه مهارت هایی نیاز دارد؟

مشاور مارکتینگ به چه مهارت هایی نیاز دارد؟ بسیاری از بازاریابان بر این باورند که تنها راه رسیدن به موفقیت در محل کار، کار به عنوان یک کارمند تمام وقت در یک شرکت است. چیزی که متوجه آن نیستند این است که گزینه ی دیگری نیز وجود دارد:  شاغل شدن به عنوان مشاور مارکتینگ مستقل.…