مشاور فروش

مشاور فروش در دنیای کسب و کار چه جایگاهی دارد؟

مشاور فروش کیست؟ یک مشاور فروش برای شرکتی که با آن کار می کند مشتری های بالقوه ی محصولات را پیدا می نماید. آنها معمولاً در دفتر شرکت خودشان با مشتری ملاقات می کنند یا به محل کار مشتری می روند. همچنین ممکن است صرفا منطقه ی خاصی را برای مشاوره ی فروش پوشش دهند.…