مشاوره ی فروش

مشاوره ی فروش و روش های بازاریابی

مشاوره ی فروش مشاوره ی فروش، کاری است که در آن یک مشاور از روشی مشاوره ای برای تبلیغ محصول یا خدمات کارفرمای خود استفاده می کند. به عنوان یک مشاور فروش، وظایف اصلی شما مانند یک نماینده ی فروش سنتی است؛ که شامل ارائه ی اطلاعاتی درباره ی فروش محصولات یا خدمات به مشتری…